Høring - Simonstad næringsområde

Det er tidligere gjennomført en Mulighetsstudiet for næringsområder på Simonstad. Dette ble lagt frem som sak for kommunestyret, som fattet følgende vedtak 21. juni 2018:

 

 

Åmli kommune vil snarest mulig sette i gang et arbeide med å regulere til formål mest mulig av områdene 1 og 6 gitt i rapporten «Mulighetsstudie for næringsarealer på Simonstad» fra Multiconsult og som er vedlagt denne saken. Reguleringen vil i følge matrikkelkart direkte omfatte eller berøre eiendommene 44/1, 44/26, 44/36, 44/71, 44/78 og 44/97 i område 1 og 44/22, 44,28 og muligens 44/20 (noe usikkert omkring kartgrunnlaget her). I tillegg vil statens vegvesen med fv 415 bli berørt. Fastsettelse av endelige og nøyaktige grenser for reguleringsplanen er et innledende arbeide i planarbeidet.

Høringsfristen for planprogrammet: 25. oktober 2018

Dokumenter:


13.08.2018 Referat oppstartsmøte (PDF, 77 kB)

06.09.2018 Forslag til planprogram Simonstad Næringsområde (PDF, 3 MB)

10.09.2018 Varsel om oppstart m/ adresseliste (PDF, 208 kB)

Kart som viser planområdets avgrensing (PDF, 119 kB)

 

Simonstad - vanntårn og vogn - Klikk for stort bilete

Sist endra 13.09.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tarjei Retterholt

Næringsrådgjevar
Telefon :37 18 52 61
E-post :tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Tarjei Retterholt
Login for redigering Login for redigering