Høring: Reguleringsplan Søndre Håkedalsvatn

Planutvalget legger forslaget til reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn gnr. 14, bnr. 2 ut på offentlig høring. Planforslaget skal ligge ute i minst seks uker. Vedtaket er fattet etter Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Reguleringsføresegn (PDF, 352 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)
 

Merknader til planforslaget må være oss i hende inne 1. April 2017 og sendes skriftlig per post/e-post til Åmli Kommune, Gata 5, 4865 Åmli eller post@amli.kommune.no 

 

Håkedalsvatnet - Klikk for stort bilete

Sist endra 20.02.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese

Avdelingsingeniør byggesak
Telefon :37 18 52 55
Mobil :932 19 881
E-post :kjetil.nese@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering