Fakturering av kommunale avg. og eigedomsskatt

Vi informerer om at kommunestyret i K-sak 17/101 fatta vedtak om betalingsterminar for kommunale avgifter og gebyr på vatn og avløp for 2018, og i K-sak 17/145 vedtak om betalingsterminar for eigedomsskatt for 2018.


Frå vedtaket om betalingsterminar for kommunale avgifter og gebyr på vatn og avløp, K 17/101;

Åmli kommune innfører 4 betalingsterminar pr. år frå 1.1.2018 for kommunale avgifter og gebyrer på vatn og avløp.

Feieavgifta vert fakturert 1 gong pr år som tidlegare.


Frå vedtaket om betalingsterminar for eigedomsskatt, K 17/145;

Skatten innbetalast i 4 terminar, jfr eskl § 25 første ledd.  Faktureringa/innbetalinga skal skje i samband med kommunen sine andre kommunale avgifter. 

Skatt mindre enn kr 1000 fakturerast i eit beløp i første termin.

 

Penger - Klikk for stort bilete

Sist endra 12.02.2018
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering