Eigedomsskatt 2018

For 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen. Den alminnelege eigedomsskatten for 2018 er 7 promille. For bustader/fritidsbustader med tomt til desse, samt ubebygde tomter til dette formål er eigedomsskattesatsen 4 promille.

Eigedomsskattelistene vert lagt ut til offentleg ettersyn i rådhuset i perioden 28. februar til 21. mars 2018.

Skattelistene leggast òg ut her:


Skattyter har rett til å klage på den utskrivne eigedomsskatten, jfr. eigedomsskattelova § 19.

Klagefristen er sett til 12. april 2018. Eventuell klage sendast skriftleg til;

Åmli kommune
Eskatt 2018
Gata 5
4865 Åmli

Skatten for 2018 skal innbetalast i 4 terminar og vert fakturert saman med kommunale avgifter.

Spørsmål om utlagte skattelister og tilsendt skatteseddel kan rettast til;
Åmli kommune, eigedomsskattekontoret.
E-post; eskatt@amli.kommune.no

 

Penger - Klikk for stort bilete

Sist endra 28.02.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen

Økonomisjef
Telefon :37 18 52 12
Mobil :952 72 760
E-post :vidar.kyrdalen@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering