Bedre tverrfaglig innsats (BTI-Modell)

- En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Åmli kommune har nå startet opp med dette arbeidet i enhetene som arbeider mot barn og unge.

BTI er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats ovenfor barn, unge og familier der det er knyttet bekymringer til, uten at det blir oppfølgingsbrudd. 

Modellen er utarbeidet i Danmark, men i 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse til å tilpasse modellen til norske forhold. BTI-modellen beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer, avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester og instanser som er involvert.

En viktig begrunnelse for BTI-modellen er tilsynet som landets fylkesmenn og Helsetilsynet gjennomførte i 2008. Rapporten etter tilsynet konkluderer med at det er svært alvorlig at det svikter i kommunenes tilrettelegging, samordning og oppfølging – både når det gjelder å fange opp, utrede og følge opp de enkelte barna.

Åmli kommune har inngått et samarbeid med KoRus- sør og er i oppstartsfasen med å utvikle modell for kommunen. Målet er at modellen skal være implementert i hele kommunen i løpet av 2018/2019.

Styringsgruppe: BTI - Klikk for stort bilete

 • Rådmann
 • Leder rådmannens stab
 • Leder oppvekst
 • Leder habilitering og ressurs
 • Leder samfunnsleder
 • Leder helse og velferd

Prosjektgruppe:

 • Helsesøster/Koordinator for BTI
 • Prosjektleder «Tidlig innsats og trygg oppvekst»
 • Folkehelsekoordinator
 • Rådgiver barnehage og skole
 • Rektor
 • Psykisk helse og rus
 • Styrer kommunale barnehager
 • Styrer Klokkargården barnehage
 • Leder oppvekst

I tillegg til styringsgruppen og prosjektgruppen har vi arbeidsgrupper som utarbeider handlingsveiledere for sine tjenester (Eks. skole, barnehage, helsestasjon m.m)

Prosjektleder og koordinator for arbeidet er Helsesøster Lise Børtinghus og Anne-Marit Eppeland Bilstad.

Sist endra 30.01.2017

Kontaktinformasjon

Lise Børtinghus

Helsesøster
Telefon :37 18 51 25
Mobil :992 11 757
E-post :lise.bortinghus@amli.kommune.no

Siri Beate Stensland

Prosjektleiar levekår
Telefon :37 18 52 77
E-post :siri.beate.stensland@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering