Åpningstider i samband med jul/nyttår 2016

Rådhuset samt informasjonstjeneste/sentralbord: Åpent: tysdag - fredag kl 09:00 - 14:00.
NAV-Åmli: Åpent: Tysdag - torsdag. Stengt: fredag 30.12.
Legekontoret: Åpent: tysdag - torsdag. Stengt: fredag 30.12. og måndag 2.1.

 

Vedtak i Administrasjonsutvalet den 08.12.2010:


Som ei fast ordning blir sentralbord og ekspedisjon ved dei kommunale kontora stengt julaften og nyttårsaften.
I romjula er sentralbord og ekspedisjon opent alle kvardagar frå kl. 09.00 – 14.00.
Ordninga gjeld for alle avdelingane.

Det presiserast at det er vanleg arbeidstid for tilsette med dagarbeidstid desse dagane med arbeid frå kl. 08.00 – 12.00 julaften og nyttårsaften og frå kl. 08.00 – 15.30 i mellomdagane.
Dei tilsette som tar fri ein eller fleire av desse dagane må nytte fleksitid eller feriedagar  dei dagane dei eventuelt ikkje er tilstades. Dette gjeld også tilsette som nyttar høve til å arbeide kortare dagar i romjula.

 

Julelykt med snø - Klikk for stort bilete

Sist endra 19.12.2016

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no

Åmli Legekontor

Adr: Gata 21
Telefon :37 18 51 00
E-post :

kundeservice NAV

Telefon :55 55 33 33
E-post :nav.aamli@nav.no
Login for redigering Login for redigering