Åmli går fram på kulturindeksen for 2015!

I følge årets kulturindeks ligger Åmli på 177. plass over alle landets kommuner når det gjelder kulturtilbud (av 428). I fjor lå vi på 222. plass.  Dette er en god framgang. Vi scorer særlig høyt på konserter (52. plass) og museumstilbud (67. plass). 

Kulturindeksen blir utarbeidet på grunnlag av følgende kategorier:

 • Kunstnere bosatt i kommunen (408. plass)
 • Antall kulturarbeidere i kommunen, både offentlig ansatte og selvstendig næringsdrivende (92. plass)
 • Kommunale tildelinger til museum og  besøkende på museum (67. plass)
 • Antall konserter i kommunen (52. plass)
 • Antall kinoforestillinger i kommunen (227. plass)
 • Utlån og besøk på biblioteket (229. plass)
 • Scenekunst (teater, opera, dans) (254. plass)
 • Kulturskoletilbud –andel av barn i kommunen, årsverk og tilbud (120. plass)
 • Den Kulturelle Skolesekken (DKS) – antall besøk og ulike kategorier av produksjoner (film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst) ( 175. plass)
 • Sentrale tildelinger av midler (360. plass)
 • Frivillinghet (181. plass)

Kommentarer:

 • Vi har ikke mange kunstnere i kommunen, men vi har noen som utmerker seg svært positivt.
 • Vi scorer relativt bra på antall kulturarbeidere i kommunen. Vi har jo hatt egen kulturavdeling med kulturleder, biblioteksjef/bibliotekar, ungdomsarbeider, bygdebokforfatter, badevakt og fem kulturskolelærere. I tillegg kommer kulturarbeidere utenfor kommunen, slik som på Hillestad.
 • Vi ligger også ganske høyt når det gjelder kommunale tildelinger til museum. Elvarheim museum er en fast post på budsjettet med 20% fast stilling i tillegg til sommerguider, og i tillegg bevilget jo kommunen nylig 300 000 kr. til ny beverutstilling.
 • Vi ligger også høyt når det gjelder antall konserter i kommunen. Her slår nok festivaler og store arrangementer som Heimover, Vanntårnet, Gjøvdalsdagene og Dølemomarknaden positivt ut. I tillegg har vi hatt konsert på Åpos hver 14. dag hele året.
 • Vi ligger ikke så godt an når det gjelder kinoforestillinger. Vi får besøk av bygdekinoen en gang i måneden, og ønsker oss besøk hver 14. dag. Men da må vi ha bedre lokaler.
 • - Når det gjelder biblioteket, slår det negativt ut at vi er en liten og spredt befolket kommune. Antall utlån og besøk på biblioteket måler voksne lånere, og får ikke med all aktivitet for barn som foregår, slik som besøk av barnehager og skoler.
 • Profesjonell scenekunst har vi naturlig nok lite av, siden vi ikke har noe kulturhus. Det er også lite sannsynlig at vi vil få slike forestillinger i Åmli, men vi har tilbud i relativ nærhet i bl.a. Arendal og Kristiansand. Men det foregår mye lokalt gjennom revy- og teaterlaget og kulturskolens dramagruppe. Åmli skole har også et eget valgfag i sal og scene.
 • Kulturskoletilbudet får relativt grei plassering, med et bredt tilbud og mange elever i forhold til befolkningen. Men også her kan vi bli bedre. Elevtallet har vist en synkende tendens i det siste, og vi er i gang med å utvikle nye tilbud for å rekruttere flere elever. Blant annet har vi tilsatt en ny danselærer og dramalærer våren 2016, og vi planlegger også workshops i dukketeater og animasjonsfilm.
 • DKS er også ok, men vi kan utnytte dette tilbudet enda bedre. Dette tilbudet er det Åmli skole som har ansvar for.
 • Vi får lite tildelinger av sentrale midler, og kan bli flinkere til å søke om midler til prosjekter.
 • Frivillighetsrangeringen er målt på grunnlag av mva-refusjonsordningen for frivillige organisasjoner og medlemstall i organisasjoner som fins i mange kommuner: kor, korps og husflidslag, samt historielag og deltakere på voksenopplæringskurs relatert til kultur. Vi har tre kor, et husflidslag og historielag i kommunen. Korps har vi ikke hatt på flere år, men vi har et håp om å få det til på sikt. I januar begynner en ny kulturskolelærer hos oss, og han har bl.a. lang erfaring som korpsdirigent. Er det interesse for dette i Åmli, tro?... Åmli har ellers en høy grad av frivillighet og et vidt spekter av lag og organisasjoner som ikke blir registrert i denne målingen. 

Brua og Elvarheim med juletre - Klikk for stort bilete

Sist endra 10.12.2015
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering