Ungskogpleie - illustrasjonsbilde

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt. 

Utbrent traktor

Pressemelding fra Landbukets brannvernkomite:
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet. 

Åmli skule med flagg.jpg

Lag- og organisasjonar som ønsker å bruke rom ved Åmli skule skuleåret 2018/19 må sende søknad snarast råd til: Åmli skule, Gata 5, 4865 Åmli eller e-post til amli.skule@amli.kommune.no

03.
august
Skolestart

Åmli skule: 1.-10. klasse starter måndag 20. august kl. 08.30.

Dølemo Oppvekstsenter: 1.-4. klasse starter måndag 20. august kl. 09.00.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste for deg som har behov for endringer i levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering