Helsestasjon

På helsestasjonen får du tilbud om

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30
Telefon 37 14 97 65

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helsetjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Rettleiing

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. Du vil da få din faste helsesøster

(Referanser)

Oppdatert

08.12.2011 13:24

Kontaktinformasjon

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Tenestestad (1)

Information in english

We hope you will find practical information and useful links on these pages.
If you'd like a very general translation to English or other languages of information in Norwegian from our web site, you can use Google translation in the top section. The translations are far from 100% accurate, and in no way grammatically correct, but they do provide a good idea of the content.

You can also find information in English through our regional website: http://southnorway.no/. Here you will find pratical information, a regional map with points of interest, and articles on business, culture and entertainment in the "Regional insight" section.
Login for redigering Login for redigering