Skolefritidsordning (SFO)

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

(Referanser)

Oppdatert

29.07.2011 11:43
Korleis går eg fram?

Søknad om plass i SFO


Vedtekter for SFO


Åpningstider ved SFO - Åmli skule

SFO har åpent  fra: 07.30-08.30, og etter skolen fra : 14.05-16.30.
Onsdagen er SFO åpent hele dagen: 07.30-16.30.

Kontaktinformasjon

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Tenesteomtale (1)

Information in english

We hope you will find practical information and useful links on these pages.
If you'd like a very general translation to English or other languages of information in Norwegian from our web site, you can use Google translation in the top section. The translations are far from 100% accurate, and in no way grammatically correct, but they do provide a good idea of the content.

You can also find information in English through our regional website: http://southnorway.no/. Here you will find pratical information, a regional map with points of interest, and articles on business, culture and entertainment in the "Regional insight" section.
Login for redigering Login for redigering