Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

(Referanser)

Oppdatert

01.05.2010 16:04
Korleis går eg fram?

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder for undomsskole og voksenopplæring  - Anne Synnøve Drage


Enhetsleder for barnehage og barneskole - Jon Bjørndal


Hjemmeside:www.risor.ungdomsskole.no, www.risor.skole.no, www.sondeled.skole.no, Hope skole

Relatert  rutinar

Kontaktinformasjon

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli

Information in english

We hope you will find practical information and useful links on these pages.
If you'd like a very general translation to English or other languages of information in Norwegian from our web site, you can use Google translation in the top section. The translations are far from 100% accurate, and in no way grammatically correct, but they do provide a good idea of the content.

You can also find information in English through our regional website: http://southnorway.no/. Here you will find pratical information, a regional map with points of interest, and articles on business, culture and entertainment in the "Regional insight" section.
Login for redigering Login for redigering