Namn Tittel Telefon    
Askland, Anne Grete Rådgjevar 37185231 anne pU#nKt grete pU#nKt askland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Dagsenter, . 90417749 Bruker
Engenes, Sigrid Leiar Åmli Frivilligsentral 37185287 aamli pU#nKt frivilligsentral h#Os dukamail pU#nKt no Bruker
Hauge, Inge Egil Leiar habilitering og ressurs 37185257 inge pU#nKt egil pU#nKt hauge h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Moe, Margit Bringsverd Psykisk helse/rus 37185133 margit pU#nKt bringsverd pU#nKt moe h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
NAV, kundeservice 55553333 nav pU#nKt aamli h#Os nav pU#nKt no Bruker
Nordås, Øydis Bruun Psykisk helse/rus 37185121 oydis pU#nKt bruun pU#nKt nordas h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sivertstøl, Normann Fagarbeidar og Hovedverneombud 99211768 normann pU#nKt sivertstol h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Tilbakemelding

Fant du det du leita etter?

KATALOGOPPFØRING:

 

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.


Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar - det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.


For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen

Login for redigering Login for redigering