Namn Tittel Telefon    
Boroske, Silke Eileen Kommuneoverlege 37185100 silke pU#nKt eileen pU#nKt boroske h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hansen-Espebu, Arne Rådgjevar 37185285 arne pU#nKt hansen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Holm, Åshild Haugrønning Kommunefysioterapeut 37185126 ahh h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Johansen, Lene Kløvfjell Konsulent 37185280 pleie pU#nKt omsorg h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Legekontor, Åmli Adr: Gata 21 37185100 Bruker
Leland, Guro (permisjon) Kommunelege II 37185100 guro pU#nKt leland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nylund, Laila Leiar helse- og velferd 37185282 laila pU#nKt nylund h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Pedersen, Tom Helge Ambulerande vaktmeister Bruker
Støylen, Brit-Tove Båsland Syn- og hørselkontakt 37185293 brit pU#nKt tove pU#nKt stoylen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Tilbakemelding

Fant du det du leita etter?

KATALOGOPPFØRING:

 

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.


Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar - det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.


For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen

Login for redigering Login for redigering