Namn Tittel Telefon    
Boroske, Silke Eileen Kommuneoverlege 37185100 silke pU#nKt eileen pU#nKt boroske h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hansen-Espebu, Arne Rådgjevar 37185285 arne pU#nKt hansen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Holm, Åshild Haugrønning Kommunefysioterapeut 37185126 ahh h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Johansen, Lene Kløvfjell Konsulent 37185280 pleie pU#nKt omsorg h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Legekontor, Åmli Adr: Gata 21 37185100 Bruker
Leland, Guro (permisjon) Kommunelege II 37185100 guro pU#nKt leland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nylund, Laila Leiar helse- og velferd 37185282 laila pU#nKt nylund h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Pedersen, Tom Helge Ambulerande vaktmeister Bruker
Støylen, Brit-Tove Båsland Syn- og hørselkontakt 37185293 brit pU#nKt tove pU#nKt stoylen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Login for redigering Login for redigering