Namn Tittel Telefon    
Andreassen, Freddie Lærar kulturskulen fredmeister1964 h#Os hotmail pU#nKt com Bruker
Arnesen, Gunn Mariann Lærar i kulturskulen Bruker
Askland, Anne Grete Rådgjevar 37185231 anne pU#nKt grete pU#nKt askland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Berntsen, Jetmund (permisjon) Ungdomsarbeidar jetm-ber h#Os online pU#nKt no Bruker
Byggstøyl, Marion Inspektør 37180073 marion pU#nKt byggstoyl h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Børtinghus, Lise Helsesøster 37185125 lise pU#nKt bortinghus h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Eliassen, Odd Arne Rektor Åmli skule 37081072 odd pU#nKt arne pU#nKt eliassen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Eppeland, Siv Turid Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring 37185221 siv pU#nKt turid pU#nKt eppeland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Flottorp, Tore Leiar oppvekst 37185219 tore pU#nKt flottorp h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Gjermones, Olaug Bente Leiar av SFO 37081080 amlobg h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Grimstvedt, Svanaug Styrar Mosberg barnehage 37168353 Bruker
Hagane, Jarle Kulturskulelærar fele Bruker
Haugstøyl, Nina Merete Åmli vaksenopplæring 37185220 nina pU#nKt haugstoyl h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Håkedal, Nils Kåre Prosjektleiar LOS 95886604 nils pU#nKt kare pU#nKt hakedal h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Jensen, Elisabeth PP-tenesta 37081083 elisabeth pU#nKt jensen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Jørundland, Anne Gerd Saksbehandlar 37081070 anne pU#nKt gerd pU#nKt jorundland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Kallevig, Salve Kulturskulekoordinator/kulturskulelærar musikk 37185273 salve pU#nKt kallevig h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Lorentsen, Vivian Konstituert rektor Åmli og Dølemo skular 37185072 vivian pU#nKt lorentsen h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Markowicz, Thomaz Badevakt Bruker
Meyer, Bente Rønningen Styrar Dølemo barnehage 37081095 bente pU#nKt ronningen pU#nKt meyer h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Moripen, Vigdis Jordmor 95002597 vigdis pU#nKt moripen h#Os vegarshei pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Norum, Steven Gøran Styrar Beverborga barnehage 37185268 steven pU#nKt goran pU#nKt norum h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Oppvekstsenter, Dølemo 37081095 Bruker
Ramse, Liv Gunvor Teamleiar Dølemo skule 37081095 Bruker
Sandhaug, Evy Margrete Konstituert styrar Beverborga barnehage 37185268 evy pU#nKt margrete pU#nKt sandhaug h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sigridnes, John Salve Prosjektleiar etterbruk Åmli vgs 99094663 john pU#nKt salve pU#nKt sigridnes h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Smestad, Linda Sekretær 37185123 Bruker
Sollman, Elin Rådgjevar 37185213 elin pU#nKt sollman h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sollman, Elin Avdelingsleiar ungdomstrinnet 37081074 elin pU#nKt sollman h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Steinklev, Anne-Berith Rådgjevar 37081075 Anne-Berith pU#nKt Steinkleiv h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Stensland, Siri Beate Prosjektleiar levekår 37185277 siri pU#nKt beate pU#nKt stensland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Trædal, Tonje Ramse Kulturskulerektor 37185264 tonje pU#nKt ramse pU#nKt traedal h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Tilbakemelding

Fant du det du leita etter?

KATALOGOPPFØRING:

 

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.


Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar - det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.


For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen

Login for redigering Login for redigering