Her finn du kontaktinfo til interkommunale samarbeidsområde Åmli kommune deltek i, samt andre aktuelle instansar.
Namn Tittel Telefon    
Barneverntjenesten Øst i Agder, . 47993333 postmottak h#Os gjerstad pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
IKT Østregionen (DDØ), . 37170200 post h#Os vegarshei pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap, . 35048350 iata h#Os iata pU#nKt no Bruker
Kemneren i Østregionen, . 37199500 postmottak h#Os tvedestrand pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Østre Agder Brannvesen (ØABV), . 37013888 postmottak h#Os arendal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Åmli kyrkjelege Fellesråd, . 37185270 amli pU#nKt kyrkje h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Åmli Lensmannskontor, . 37185000 post pU#nKt agder h#Os politiet pU#nKt no Bruker
Åmli tannlegekontor, . 37081176 Bruker

Tilbakemelding

Fant du det du leita etter?

KATALOGOPPFØRING:

 

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.


Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar - det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.


For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen

Login for redigering Login for redigering