E-post : postmottak h#Os gjerstad pU#nKt kommune pU#nKt no
Telefon : 47993333
qrCode

Barnevernet Øst i Agder er lokalisert på Brokelandsheia, og er et interkommunalt barnevern for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. Vertskommune er Gjerstad kommune.