E-post : post h#Os vegarshei pU#nKt kommune pU#nKt no
Telefon : 37170200
qrCode

Felles IKT tjeneste for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. Vertskommune er Vegårshei kommune.