Arkiv- og systemansvarlig
E-post : arnhild pU#nKt smeland h#Os amli pU#nKt kommune pU#nKt no
Telefon : 37185207
Mobil : 91354746
qrCode

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg