Dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Medlemmar av eit kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møte med mindre det føreligg gyldig forfall.

Det kan være vanskeleg å definere “gyldig forfall”, men som hovudregel er det berre sjukdom som er gyldig. Det kan sjølvsagt også være tilfelle der såkalla “presserande arbeid”, reise eller vanskar med å skaffe barnepass gjer det vanskelig å møte, og kvalifiserar for forfall.

Dersom du må melde forfall til eit eller fleire politiske møte skal du gjere det ved å fylle ut vårt elektroniske skjema:

Vedteken møteplan (PDF, 189 kB) for politiske møte i Åmli kommune.

Denne blir vedteke av kommunestyret kvar haust, for påfølgande år.

Ordførar Reidar Saga

Ordfører i Åmli kommune i perioden 2015 - 2019 er Reidar Saga (Arbeiderpartiet)
Varaordfører er Margit Smeland (Senterpartiet).

Her finn du lenker til dei politiske partia som er representert i Åmli kommunestyre perioden 2015-2019.

Her ligg link til pdf av kommunen sine gjeldande reglement, retningsliner, forskrifter, vedtekter m.m. for dei folkevalde i kommunen.

Åmli kommune ønskjer å være så open som mogleg. Difor vel vi å publisere alle offentlege møtedokument til dei fleste politiske utval her på nettsida.

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering