Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 16.04.2018
Vaske

Helse og velferd har ledig stilling ved kjøkken, vaskeri og renhold. Det er en service enhet til omsorgssenteret.  Enheten er ansvarlig for ernæring, renhold og vask av tøy.  De ansatte jobber i fellesturnus og bidrar i felleskap til at alle tjenesten blir levert. Det er primært renholdsvakter, med arbeid hver 3.søndag som assistent på kjøkkenet.  Stillingen kan bli fast i løpet av desember 2018.

Sykepleiestudent

Helse og velferd består av institusjon og hjemmesykepleie, samt legekontor og fysioterapi.

Vi søker etter helsefagarbeider til langtidsavdeling / skjerma avdeling. Vi har totalt 10 langtidsplasser og 3 korttidsplasser.

Vi søker etter helsefagarbeider til 3 faste 60% stillinger hovedsakelig på kveld med arbeid 3.hver helg og med 4 ekstra helger fordelt pr år. Stillingane er ledige frå 01.09.2018.

 

Ill Helsepersonell 2.jpg

Ved Helse og velferd er der ledig fast stilling som sjukepleier med arbeid på institusjon.

Med arbeid kvar 3 helg. Som sjukepleier vil du oppleve å ha sjukepleieansvar både ut og inne spesialt i helgene, derfor er viktig at du har sertifikat.  

Stillinga er ledig frå dags dato.

Ill Sykepleier.jpg

Ledig mellombels stilling som sjukepleier i 100% stilling

Ved Helse og velferd er der ledig mellombels stilling som sjukepleier med arbeid inne på institusjon og ute i heimesjukepleien. Med arbeid kvar 3 helg.

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering