Barn utenfor biblioteket

Åmli bibliotek ligg i den gamle stasjonsbygningen ved sida av Rådhuset.

Arendalsbanen

Her har vi samla lenker til selskap o.l. som leverer persontransport til og frå kommunen.

 Barn som bader

Symjehallen ligg ved Åmli skule. Den består av eit symjebasseng med tilhøyrande dusj/garderober og badstoge. Symjebassenget er 12,5 meter langt og 8,5 meter breit. På det grunnaste er det 90 cm djupt, og på det djupaste 170 cm. Vatnet held 34 grader på måndagar og 28 grader på fredagar.

Lag, foreiningar og andre arrangørar kan sjølv registrere sine arrangement på Agderposten sin kulturkalender.

Klikk på lenka: http://www.agderposten.no/kultur/hva-skjer

Mjåvasshytta

I Åmli kommunes kommuneplan 2007 – 2019 er det satt av 20 528 daa for framtidig bygging av hytter/fritidsbustader.

Det området der det er bygd flest hytter er Hillestadheia i Tovdal der det byggast hytter med høg standard (straum, innlagt vatten, avlaup og framføring av veg) I dag er det 130 ledige tomter på Hillestadheia.

Det største feltet der det byggast hytter med enkel standard er Katerås, der det i år er opna eit nytt felt med 40 tomter klare for utbygging.

Bygdekino lang

I Åmli er det tilbod om bygdekino I speilsalen ved Åmli videregåande skole.

På lenka under finn du til ei kvar tid oppdatert program for næraste kinodag.
Du finn og oversikt over komande filmar med informasjon og trailer.

Åmli kommune har 4 bustadfelt der det er ledige tomter. Eit på Dølemo, eit på Nelaug, eit på Selåsvatn og eit i sentrum.

Det største feltet som og er det mest sentrumsnære er Øvre Århuskleiva som vart lagt ut for salg i april 2013.

Sørlandet er ein av Norges fremste vekstregionar og har eit stort og variert arbeidsmarked. I tillegg til virksomhetanes eigne nettsider finst det mange portalar for søk på ledige stillingar på Sørlandet.

Her har vi samla lenker til lokale nettstader, og andre aktuelle nettstader. Både offentlege og private.

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering