Banner

Det er mulig å søke sponsormidler til markedsføring og profilering av Åmli og Åmli kommune. Tildelingskriteriene ble vedtatt i kommunestyret 15.02.2018: 

Sykepleiestudent

I samarbeid med UiA har regionene Lister, Lindesnes, Setesdal og Østre Agder inngått en treårs avtale om distriktsvennlig bachelorprogram i sykepleie fra 2018-2021. Det planlegges samlinger i alle regioner, i Østre Agder legges det opp til undervisningssted i den østre delen av regionen. Kom på informasjonsmøte 28. februar. 

Klubbe

Protokollen frå kommunestyret 15.02.2018, ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Engenes næringsområde - badeplass

Kommunen vart oppfordra til å rydde opp på Engenes næringsområde via ei underskriftsliste som var lagt ut på Åmli bilverksted. Planutvalet gjorde vedtak i møte 05.02.2018. Vedtaket saman med partsbrev. (PDF, 253 kB)

Hund med bånd

Frå og med 12.02.2018 er det innført ekstraordinær bandtvang i Åmli kommune. Kunngjering her på kommunens heimeside og i Norsk Lovtidend. Forskrifta finn du her:

 

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering